Dominika Czarnecka- logopeda, terapeuta, pedagog

   Jest założycielką Centrum Logopedyczno -Terapeutycznego logo-kids. Ukończyła Pedagogikę o specjalności Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe: Logopedia z Emisją Głosu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Od 18-lat jest artystą Teatru Muzycznego w Łodzi, a od 7 lat logopedą pracującym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem wczesnodziecięcym, niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniem komunikacji na tle autyzmu oraz wszelkim wadami wymowy w zakresie dyslalii. Odbyła praktykę logopedyczną dotyczącą zaburzeń mowy w takich ośrodkach jak: gabinet logopedyczny Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zespół Szkół Specjalnych nr.2 w Łodzi, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 114 w Łodzi, Centrum Słuchu i Mowy „Surdus” w Łodzi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w logopedycznych szkoleniach dotyczących zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
"Logopedia jest moją pracą, zawodem i pasją, każdego dnia motywując do działania."
Marika Borzyszkowska -pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

   Ukończyła studia na kierunku „Pedagogika” na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra.
W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Łódzkim.
Od tego momentu rozpoczęła swoją pracę z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne. W trakcie pracy wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie studiów, odbytych praktyk i szkoleń. Poza tym stara się urozmaicać swoje zajęcia za pomocą elementów muzycznych i ruchowych.
Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Oprócz studiów uczęszcza na różnego rodzaju szkolenia:
-"Logorytmika -ruch, słuch, słowo” uprawniające do prowadzenia zajęć logorytmicznych.
- "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia",
-"Diagnoza-terapia-masaż" - uzyskując tytuł: Terapeuta ręki -
-„Jak przystosować dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera do samodzielności?”
- „Skuteczna komunikacja czyli jak dziecko może się z Toba porozumieć”
- „Pedagogika planu daltońskiego – szkolenie zaawansowane”
- „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
- „Picture Exchange Communication System – Poziom 1”.