" Logopedia jest moją pracą, zawodem i pasją.
Każdego dnia motywującą do działania. "

      Założycielką Centrum Logopedyczno -Terapeutycznego logo-kids jest Dominika Czarnecka. Ukończyła Pedagogikę o specjalności Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe: Logopedia z Emisją Głosu na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Od 18-lat jest artystą Teatru Muzycznego w Łodzi, a od 7 lat logopedą pracującym z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem wczesnodziecięcym, niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniem komunikacji na tle autyzmu oraz wszelkim wadami wymowy w zakresie dyslalii. Odbyła praktykę logopedyczną dotyczącą zaburzeń mowy w takich ośrodkach jak: gabinet logopedyczny Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Zespół Szkół Specjalnych nr. 2 w Łodzi, Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 114 w Łodzi, Centrum Słuchu i Mowy „Surdus” w Łodzi. Nieustannie pogłębia swoje kompetencje terapeutyczne uczestnicząc w logopedycznych szkoleniach dotyczących zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. .

W naszym centrum oferujemy

Pełną diagnozę logopedyczną w oparciu o specjalistyczne narzędzia.
Terapię logopedyczną z dziećmi mającą na celu usuwanie wad wymowy tzw. dyslalii, w tym:
Seplenienia- nieprawidłowa realizacja głosek ś,ź,ć,dź/s,z,c,dz/sz,ż,cz,dż
Betacyzmu- nieprawidłowa reakizacja głoski B
Kappacyzmu- nieprawidłowa realizacja głoski K
Gammacyzmu- nieprawidłowa realizacja głoski G
Lambdacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski L
Rotacyzmu- nieprawidłowa realizacja głoski R
Mowy bezdźwięcznej-zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np.B-P, D-T, G-K
Diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniem mowy i komunikacji (zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, porażenie dziecięce i inne).
Profilaktykę zaburzeń mowy:
- ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
Konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady- ( skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka).
Zajęcia warsztatowe dla rodziców, podczas których zdobędą umiejętności budowania dobrych relacji z dzieckiem (jak mówić żeby dziecko nas rozumiało i słuchało).
 
Higiena, dykcja i emisja głosu.
Zajęcia z higieny, dykcji i emisji głosu kierowane są dla osób chcących świadomie używać głosu ( np. podczas wystąpień publicznych w pracy, w życiu codziennym), wykorzystując jego wszelkie walory poprzez prawidłowy tor oddechowy, odpowiednią jakość fonacji, poprawną wymowę, dostosowaną do różnych sytuacji rozbudowaną modulację głosu. Zajęcia z higieny głosu obejmują także profilaktykę głosu, która pomoże zachować czysty i brzmiący głos na długie lata.
Terapia ręki
- usprawnianie motoryki, ze szczególnym uwzględnieniem motoryki małej precyzją w wykonywaniu ruchów dłoni i palców i zdolnościami grafomotorycznymi
-rozwijanie i usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
-doświadczanie świata poprzez wrażenia dotykowe
-poprawa koncentracji
Zajęcia terapii ręki są atrakcyjną i wspomagającą formą pracy w terapii logopedycznej.
Na zajęcia terapii ręki zapraszamy dzieci mające trudności:
z wykonywaniem codziennych czynności (ubieranie, zapinanie guzików, mycie rąk) z wykonywaniem czynności manualnych (wyklejanie, lepienie, wycinanie itp.) z koordynacją wzrokowo-ruchową (wykonywanie różnych czynności pod kontrolą wzroku) z czynnościami grafomotorycznymi (związanymi z pisaniem, rysowaniem; jest to najwyższy stopień umiejętności motorycznych, jakie ręka osiąga w trakcie rozwoju swojej sprawności) w rozwoju mowy (jako wspomagająca forma w terapii logopedycznej).

Mówią o nas...

Jest nam niezmiernie miło kiedy otrzymujemy tak pochlebne opinie. To jeszcze bardziej motywuje nas do pracy i umacnia w przekonaniu, że metody, które stosujemy się sprawdzają. Oczywiście największą nagrodą są postępy, jakie czynią nasi podopieczni i ich radosne twarze. Każdy pacjent jest inny i wierzymy, że doświadczenie, którym się z Państwem dzielimy w połączeniu z odpowiednim podejściem mogą prowadzić do optymalnych rezultatów. Za Państwa ciepłe słowa i komentarze kierowane pod adresem centrum bardzo dziękujemy.


                                             Dominika Czarnecka


Cennik zajęć

Koszt zajęć uzależniony jest od czasu ich trwania. Czas zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości i zdolności koncentracji dziecka.

1-min

Terapia logopedyczna 30 min

65Pln

logo-kids-26-min

Terapia logopedyczna 45 min

95Pln

logo-kids-24

Terapia logopedyczna 60 min

110Pln

logo-kids-13-min

Terapia ręki 45 minut

85Pln

Biofeedback 45 min

85Pln

3-min

Diagnoza z omówieniem 60 minut

140Pln

Blog, czyli co nowego.

18 stycznia 2023

Biofeedback

       W naszym centrum prowadzimy również terapię EEG BIOFEEDBACK  dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to obecnie najskuteczniejsza metoda terapeutyczna na następujące problemy : -stres -trudności […]
28 sierpnia 2019

Techniki leczenia

Jak wiadomo mowa jest procesem przebiegającym w czasie, ma więc specyficzną strukturę czasową. Można wymienić poziom głosek (w mowie płynnej trwają ok. 40 milisekund, niezależnie od […]
28 sierpnia 2019

Nowy gabinet

Z przyjemnością informujemy o otwarciu kolejnego gabinetu naszego centrum przy pl. Wolności 12 w Łodzi.  
22 sierpnia 2019

Profilaktyka

Są dwa sposoby zmiany niepożądanego zachowania: można zmieniać albo jego skutki, albo przyczyny.[…] w przypadku całych populacji należy zapobie-gać chorobie poprzez zmianę warunków, które ją wywołują.Philip […]

Numer konta : mBank 57 1140 2004 0000 3702 8053 4634.

NIP: 9970004836

REGON : 387255740

DOMINIKA CZARNECKA LOGO-KIDS CENTRUM LOGOPEDYCZNO TERAPEUTYCZNE ul. ŻOŁĘDZIOWA 4, 91-858 ŁÓDŹ

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 ( RODO )

  BAŁUTY

   

  CENTRUM

   
  Numer konta : mBank 57 1140 2004 0000 3702 8053 4634 NIP: 9970004836 REGON : 387255740 DOMINIKA CZARNECKA LOGO-KIDS CENTRUM LOGOPEDYCZNO TERAPEUTYCZNE ul. ŻOŁĘDZIOWA 4, 91-858 ŁÓDŹ