28 sierpnia 2019

Techniki leczenia

Jak wiadomo mowa jest procesem przebiegającym w czasie, ma więc specyficzną strukturę czasową. Można wymienić poziom głosek (w mowie płynnej trwają ok. 40 milisekund, niezależnie od […]
28 sierpnia 2019

Nowe centrum

Już niedługo zaprosimy naszych pacjentów do nowego gabinetu naszej poradni. Prace trwają w najlepsze i mamy nadzieję, że niebawem dobiegną końca. Oczywiście poinformujemy o tym na […]
22 sierpnia 2019

Profilaktyka

Są dwa sposoby zmiany niepożądanego zachowania: można zmieniać albo jego skutki, albo przyczyny.[…] w przypadku całych populacji należy zapobie-gać chorobie poprzez zmianę warunków, które ją wywołują.Philip […]